Meister Johann Heinrich Haas

Meister Johann Heinrich Haas 1723 – 1729
Daubenkrugmeister in Kulmbach
Quelle Kulmbacher Daubenkrüge – Klaus Heinz S. 53

Newsletter

Peter Vogt Antiques

© All rights reserved. 

Follow us

TOP