Skip to main content

Nürnberger Wappen Teller um 1750

PV
25 Februar 2016

Nürnberger Wappenteller
Datierung: um 1750
Maße: D. 23 cm
Wappen der Nürnberger Patrizierfamilie Imhof von Mörlach

Nürnberger Fayenceteller um 1750 mit dem Patrizierwappen der Familie Imhof
Nürnberger Fayenceteller um 1750 mit dem Patrizierwappen der Familie Imhof
Wappen Imhof von Mörlach
Wappen Imhof von Mörlach